Privacy statement imsportmassage

Via imsportmassage.nl worden persoonsgegevens van gebruikers verwerkt. Imsportmassage.nl respecteert uw privacy. De persoonsgegevens die wij verwerken, worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij verwerken uw persoonsgegevens volgens de vereisten die de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaraan stelt. In dit privacy statement informeren wij u graag over de veiligheid en privacy van uw persoonsgegevens en informeren wij u over:

  • welke persoonsgegevens wij verwerken,
  • waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken,
  • hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren,
  • over wat uw rechten zijn en op welke manier u die rechten kunt uitoefenen, en
  • over de beveiliging van uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken enkel uw persoonsgegevens na het invullen van het contactformulier. Gebruik van uw persoonsgegevens Doelen van verwerking Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen, en alleen als het gebruik voor dat doel nodig is:

  • het maken van een afspraak
  • het versturen van een reply mail

Wij zullen uw emailadres, naam en telefoonnummer niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de levering van de dienst of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van imsportmassage.nl kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Cookies

Analytische cookies Via de imsportmassage.nl worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website/app gebruiken. De op deze manier verkregen informatie wordt, inclusief uw IP-adres, overgebracht naar servers in de Verenigde Staten en vervolgens daar door Google opgeslagen. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Bewaren persoonsgegevens Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang wij deze nodig hebben voor het doel waarvoor wij uw gegevens in eerste instantie hebben gekregen.

Uw rechten

Uw hebt het recht op inzage, rectificatie, gegevenswissing, overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens en het intrekken van uw toestemming. Hieronder leggen wij uit wat dit inhoudt.

Inzage

U heeft recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u hebben en informatie waarvoor wij die persoonsgegevens gebruiken. U kunt daartoe een verzoek indienen. Vermeld in uw verzoek welke gegevens u wilt inzien.

Rectificatie

U heeft recht op correctie (rectificatie) van onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U kunt daartoe een verzoek indienen.

Gegevenswissing

U kunt ons vragen uw persoonsgegevens te wissen als volgens u één van de volgende gevallen van toepassing is: indien uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld/verwerkt; indien u uw toestemming intrekt (voor zover uw gegevens worden gebruikt op grond van uw toestemming); indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; indien wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken. Vermeld in uw verzoek welke gegevens u wilt laten wissen en waarom u vindt dat wij dit moeten doen.

Toestemming

Als wij alleen met uw toestemming uw persoonsgegevens gebruiken, dan mag u deze toestemming altijd weer intrekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Het intrekken van uw toestemming heeft dus geen gevolgen voor al uitgevoerde handelingen. 5. Uw rechten uitoefenen Als u een beroep wilt doen op één van de rechten zoals die hierboven genoemd zijn, kunt u daarvoor een verzoek indienen. Wij zullen dit verzoek dan zo snel mogelijk behandelen. U kunt uw verzoek elektronisch bij ons indienen via ons contactformulier.

Beveiliging persoonsgegevens

Uw privacy is belangrijk voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma’s adequaat beveiligd. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

  • De fysieke toegang tot de servers waar de gegevens zijn opgeslagen, is beperkt tot geautoriseerde personen.

Wijzigingen

Dit privacy statement kan wijzigen. De laatste versie kunt u vinden op onze website. De datum van de laatste wijziging vind u onderaan dit statement.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 8 augustus 2018.